Γενικοί όροι ενοικίασης σκούτερ

1. Ελάχιστη ηλικία οδηγού:

    Για τις κατηγορίες A, A1 - 19 ετών

 

2. Άδεια οδηγού: Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ή διεθνούς        άδειας οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσικλετιστή. Η άδεια οδήγησης πρέπει να ισχύει και να εκδίδεται στο τόπο κατοικίας του ενοικιαστή τουλάχιστον (1) ένα έτος πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.

 

3.  Περίοδος ενοικίασης: η ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης είναι δύο ημέρες (48 ώρες).     Οποιαδήποτε καθυστέρηση (μέχρι το απαιτούμενο χρόνο παράδοσης) άνω των 3 ωρών επιβαρύνεται με μία επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

 

4. Ασφάλιση: Όλες οι τιμές ενοικίασης περιλαμβάνουν την ευθύνη τρίτων. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (εν όλω ή εν μέρει) που προκαλείται στη μισθωμένη μοτοσικλέτα έως το ύψος της εμπορικής αξίας της κατά το ατύχημα / κλοπή. Ο ενοικιαστής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στη ζημιά που έχει προκληθεί στη μοτοσικλέτα της Ainos Bikes Kefalonia® ,ανεξάρτητα από τον υπεύθυνο για τη ζημία αυτή και επιστρέφεται στο ποσό αυτό αν και πότε η Ainos Bikes Kefalonia® λαμβάνει τις εν λόγω ζημίες

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω ασφαλιστική προστασία ΔΕΝ ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

       • Σε οποιοδήποτε περιστατικό για το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

       • Για βλάβες που προκαλούνται από οδήγηση σε δρόμους χωρίς άσφαλτο.

       • Για ατυχήματα που προκαλούνται από οδηγό που δεν έχει δηλωθεί στη σύμβαση ενοικίασης.

       • Σε περίπτωση ατυχήματος για το οποίο ο ενοικιαστής δεν έχει ενημερώσει τον κατάστημα του Ainos Bikes Kefalonia®ούτε έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, ανεξάρτητα αν είναι υπεύθυνος ή όχι.

Τα χρηματικά ποσά που σχετίζονται με τη ζημία ή την απώλεια της μοτοσικλέτας καταβάλλονται απευθείας από τον ενοικιαστή, ακόμη και αν καλύπτεται από ασφάλιση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει στην Ainos Bikes Kefalonia® το συνολικό κόστος επισκευής ή αντικατάστασης της μοτοσικλέτας.
5. Καύσιμο: Ο ενοικιαστής πρέπει να επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα με το δοχείο καυσίμου γεμάτο στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν κατά τη στιγμή της ενοικίασης. Διαφορετικά, επιβαρύνεται με το κόστος του καυσίμου. Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές της μοτοσυκλέτας που έχει νοικιάσει και να ξαναγεμίζει κάθε φορά που η δεξαμενή καυσίμου αδειάζει με τον τύπο καυσίμου που απαιτείται.
6. Οδική βοήθεια: Δωρεάν 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Κεφαλονιά.
7. Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση του σκούτερ πληρώνεται με μετρητά ή πιστωτική κάρτα (visa, mastercard).
8. Παράδοση - Αποδοχή παράδοσης: Αργοστόλι - Αεροδρόμιο Δωρεάν! Για την παράδοση σκούτερ σε απομακρυσμένους περιοχές θα υπάρχει μικρή χρέωση.
9. Κρατήσεις: Για να κάνετε κράτηση μοτοσικλέτας, δεν απαιτείται προκαταβολή.
10. Παραβιάσεις της κυκλοφορίας - Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις γεννιούνται από τον ενοικιαστή.
11. Κράνος: Το κράνος παρέχεται δωρεάν για τον ενοικιαστή
12. Φόροι: Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. που ισχύουν κατά τη στιγμή της ενοικίασης.
13. Σε ειδικές περιπτώσεις η Ainos Bikes Kefalonia® διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε τύπο μοτοσυκλέτας με έναν τύπο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.